Kurumsal » Kalite, İSG & Çevre Politikamız

Kalite, İSG & Çevre Politikamız

  • Akaryakıt istasyonlarında ve endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen, Tank-Pompa Otomasyonu, Taşıt/Müşteri Tanıma Sistemi ile ilgili faaliyetlerimizi gerçekleştirirken,
  • Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
  • Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini karşılayan ürünleri tasarlamak,
  • Akaryakıt otomasyon sistemlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,
  • Bütün çalışanların katılımı ile planlı ve disiplinli çalışarak Kalite,İSG&Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
  • Politikamızı güncel, global koşullar ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek, yeni fikir, öneri ve eleştirilerin teşvik edildiği ortamı sağlanmak,
  • Tüm faaliyetlerimiz İSEÇ kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek
  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak
  • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak.
© Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş.
Sitede kullanılan hiçbir yazılı ve/veya görsel içerik izinsiz kopyalanamaz, kullanılamaz.