Ürünlerimiz » Petech Tank Otomasyonu Sistemi

Petech Tank Otomasyonu Sistemi

Petech Wireless Tank Otomasyonu - KABLOSUZ

Petech Tank Otomasyon Sistemi kablolu ve kablosuz (wireless) olarak iki şekilde uygulanmaktadır. Her iki otomasyon sisteminde işlevsellik özellikleri aynıdır. Wireless Tank Otomasyon Sistemi, RF teknolojisiyle haberleşerek, kablolu sistemde yapılması zorunlu olan altyapı süreç ve maliyetlerini ortadan kaldırır.

Wireless Tank Otomasyon Sistemi;

 • Güncel ve gelecekteki teknoloji demektir,
 • Rekabet gücü demektir,
 • Otomasyon kurulumunda hız demektir.
 • İstasyon yatırımlarının mobil olmasını sağlamaktır,
 • Bakım, arıza ve kontrollerde kesin çözümler üretmektir,
 • Değişebilir ve teknolojik gelişmelere eş zamanlı olmak demektir,
 • Cihaz içine yerleşebileceğinden istasyonda güvenlik demektir.

Petech Tank Otomasyon Sistemi

Tank otomasyon sisteminde kullanılan program Türkçedir ve kullanıcılar tarafından kolay anlaşılır. Türkiye Akaryakıt sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiştir.

Ölçüm

 • Mevcut yakıtın ısısını, litre miktarını ve mm yüksekliğini verir,
 • Mevcut ve boşaltılan suyun mm yüksekliğini verir,
 • Tanktaki yakıt ve su seviyesini görsel olarak verir,
 • Aynı anda sahadaki tüm tanklar ölçülebilir.

Dolum

 • Tanka boşaltılan yakıtın mm yüksekliğini ve litre miktarını verir,
 • Dolum başladığında işlemi otomatik olarak algılar,
 • Dolum esnasındaki ısı değişimine göre kesafet hesaplamalarını yapar,
 • Taşma ve seviyelere göre dolumu yönetir,
 • Dolum bitiminde otomatik veya kontrollü dolum fişi basar.

Sızıntı Kontrol

Yakıt dağıtım pompası dışında, yakıt azalmaları olması halinde sızıntı veya kaçak alarmını otomatik verir, 24 saat sürekli sızıntı kontrolü yapar ve kaydeder, sızıntı kontrol değerlerini istasyon ve tank cidar yapısına göre değiştirebilir.

Alarm

Sızıntı, dolum esnasında taşma ve yakıt seviyesi ikaz sınırlarında alarm verir, tüm ikaz ve alarmları kaydeder, tanktaki yakıt kritik seviyeye ulaştığında sipariş bilgisini otomatik olarak gönderir, tanktaki yakıt miktarı yakıt emiş borusunun seviyesine indiğinde yakıt bitiyor alarmı verir.

Raporlama

Sistemdeki tüm parametrelerle ilgili anlık ve ayrıntılı rapor verir, (Tank stok, dolum, kesafet, aktif envanter, satış, vb.). Sistemin kendi rapor ekranı veya MS Excel ortamında rapor hazırlar.

Merkezi Bağlantı

Tüm sistem, web-online olarak internete bağlı herhangi bir bilgisayardan istasyon yönetimi ve merkezi yönetim tarafından 24 saat anlık olarak izlenebilir.

Otomatik Kalibrasyon

Sistem, pompa otomasyonu ile entegre çalışır. Pompa otomasyonu olan sistemlerde, pompa satışı ile haberleşerek kalibrasyon cetveli oluşturur ve otomatik kalibrasyon yapar.

Petech Yerüstü Tank Otomasyonu

Yerüstü tanklarında depolanan Akaryakıt veya diğer sıvı stokların (akaryakıt, madeni yağ ve çeşitli kimyasallar) radar ölçüm tekniğiyle ölçülüp merkeze ve/veya istasyon bazında gözlemlenerek raporlamalarının ve önceden belirlenebilen seviylerde ikaz ve alarmlarının kontrolünü sağlayan ve Petech Tank Otomasyonu'nun diğer tüm özelliklerine sahip olan bir sistemdir. (Max. 20mt)

© Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş.
Sitede kullanılan hiçbir yazılı ve/veya görsel içerik izinsiz kopyalanamaz, kullanılamaz.