İSEÇ Şartnameleri » SEÇG Hedefleri

SEÇ-G Hedefleri

 • SEÇ-G faaliyetleri ile ilgili, yasa ve yönetmeliklerin güncelliğinin takip edilmesi ve tüm SEÇ-G faaliyetlerinin güncelliğinin sağlanması,
 • İş Güvenliği Kanunu kapsamında, tüm personelin alması zorunlu olan eğitimlerin düzenli olarak verilmesi,
 • Acil durum ekiplerinin düzenli aralıklarla, profesyonel ekiplerce verilen eğitimlerinin sağlanması,
 • Acil durum tatbikatlarının, mevzuatın belirlediği aralıklarla yapılması,
 • Tüm ekipmanların, makine ve ölçüm aletlerinin, genel bakım ile periyodik kontrol ve denetimlerinin yapılması,
 • İlgili yönetmelik kapsamında, sağlık ve güvenlik işaretlerinin kontrollerinin yapılması,
 • Ramak kala olayların, ilk yardım uygulanan kazaların, iş günü kayıplı olayların kayıtlarının tutulması, analizlerinin yapılıp önlemlerin alınması ve yılsonunda istatistiklerinin yapılması,
 • İşyerinde ve sahada, İş Sağlığı ve Güvenliği gözetimlerinin, iç denetimlerinin düzenli olarak yapılması;
 • Çalışanların kişisel koruyucu teçhizat kullanmasının sağlanması ve sürekliliğinin kontrolü,
 • Yetkili kişilerce, planlanan aralıklarla saha ziyaretlerinin yapılması,
 • SEÇ-G kurullarının toplanmasını sağlamak,
ASİS Otomasyon ve Akaryakıt AŞ’nin SEÇ-G hedefleridir.
Genel Müdür
Yusuf KAYA
© Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş.
Sitede kullanılan hiçbir yazılı ve/veya görsel içerik izinsiz kopyalanamaz, kullanılamaz.