İSEÇ Şartnameleri » İSEÇ Şartnamesi

İSEÇ Şartnamesi

İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre)

ASİS Akaryakıt otomasyon firması olarak; faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşebilecek kazaların ve kazalar sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesini, faaliyetlerin hem çalışanlarımız ve hem de çevremizdeki insanlar ve çevre açısından tehlike içermeyecek noktaya getirilmesini hedeflemekteyiz.

Tehlikelere karşı bir iş güvenliği tanımlamasının yapılabilmesi ve olası kazaların önüne geçilebilmesi için öncelikle tehlike ve risklerin tanımlanması gerekmektedir. Kazalar oluşmadan risklerin tanımlanması ve riskler neticesinde can ve mal kayıplarının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması proaktif yaklaşımlardır.

Çalıştığımız alanların muhtelif patlayıcıların oluşturduğu tehlikeli ortamlardan oluşması, iş güvenliği konusundaki hassasiyetimizi daha da artırmakta ve önemli kılmaktadır. Firmamız faaliyetlerinde İSEÇ kapsamında risk analizlerine dayalı proaktif yaklaşım yaparak gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

İSEÇ kapsamında yapılan çalışmalar tüm Asis çalışanlarımız ve bayilerimizle paylaşılmaktadır.Çalışanlarımıza verilen eğitimlerle, sözlü ve yazılı olarak yapılan iletişimlerle (e-mail,telefon vb..), çalışanlarımızın İSEÇ faaliyetlerine katılımlarına büyük önem verilmektedir.Tüm çalışanlarımızın İSEÇ kurallarına uyması firmamızın çalışma ön koşuludur.

İş güvenliğinin sağlanması, güvenlik kuralları, koruyucu ekipmanlar ve İSEÇ ile ilgili düzenlenecek eğitimler ile ne kadar çok desteklense de, esas olan kişinin güvenlikle ilgili uygulamaları benimsemesi ve almış olduğu eğitimler doğrultusunda çalışmalarında göstereceği hassasiyettir.

ASİS; İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre Şartnamesinde; politikalarını, hedeflerini ve taahhütlerini ortaya koyarak oluşturmuştur. Bu kuralları, tüm Asis çalışanları ile beraber bayilerinin de uyması ve uygulaması gerekmektedir.

İSEÇ Politikamız

ASİS Akaryakıt Otomasyon Firması olarak; faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşebilecek kazaların ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesini, faaliyetlerin hem çalışanlarımız ve hem de çevremizdeki insanlar ve de çevre açısından tehlike içermeyecek noktaya getirilmesini hedeflemekteyiz. Bunun içinde çalışmalarımız sırasında karşılaşabileceğimiz olumsuzluklar tanımlanarak bununla ilgili tüm önlemlerin alınarak riskin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tüm tehlikeler hesaplanıp risk analizleri yapılarak emniyetli çalışma, iş sağlığı, emniyet ve çevre güvenliği konularında uyulması gereken kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar, tüm ASİS çalışanları açısından uygulanıp sistemin sürekliği sağlanacaktır.

ASİS İSEÇ Şartnamesinde, ASİS'in faaliyetlerinin sürdürülmesi esnasında uyulması gereken tüm kurallar belirlenmiştir. ASİS; İSEÇ Şartnamesini; İSEÇ politikalarını, hedeflerini ve taahhütlerini ortaya koyarak oluşturmuştur. Bu kuralları, tüm ASİS çalışanları, yetkili servisleri, bayilerin de uyması ve uygulaması gerekmektedir.

İSEÇ Hedeflerimiz

Faaliyetlerimizin, iş sağlığı, emniyet ve çevre çalışması açısından hiçbir tehlike içermeyen noktaya getirilebilmesi için İSEÇ hedeflerimiz;

  • İSEÇ konusunda tüm çalışanların katılımının sağlanması,
  • İSEÇ politikalarının sürekliliğini sağlamak için gerekli tüm alt yapının oluşturulması,
  • Çalışma veriminin arttırılması için ilgili standartların uygulanması ve iş talimatlarının oluşturulması,
  • Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için iş-işçi uyumunun sağlanması,
  • Tüm çalışanların katılımı ile mevcut risklerin ortaya konulması ve buna göre önlemlerin alınması ve çalışanların faaliyetlerinde karşılaştıkları kazaların anında değerlendirilip buna göre sistemimizde eksikler varsa giderilmesi,
  • Sağlıklı ve güvenli iş ortamının yaratılması ile sağlanan yüksek iş emniyeti performansı ve motivasyon,
  • Bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması, tatbikatlarla özümsenmesinin sağlanması,
  • Acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili " Acil Eylem Planı" oluşturulması,
  • Çalışmalarımız sırasında kullanılmak üzere İş Sağlığı ve Güvenlik Ekipmanlarının sağlanması ve işlerliliğinin sürekli kontrol edilmesi.
© Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş.
Sitede kullanılan hiçbir yazılı ve/veya görsel içerik izinsiz kopyalanamaz, kullanılamaz.