Politikalarımız

“Akaryakıt İkmal ve Depolama Tesisleri, Akaryakıt İstasyonları, Tank-Pompa, Karayolu, Demiryolu, Denizyolu Araçları, Taşıt Tanıma, Uydu Takip, Mobil Takip, Navigasyon, İletişim, Elektrik-Elektronik Sistemleri ve Bunlara Ait Çözümleri, Tasarımı, Geliştirilmesi, Yazılımı, Otomasyonu, İmalatı, Montajı, Altyapı ve İnşaatı ile Bakım ve Satış Sonrası Hizmetlerin Sağlanması’’ faaliyetlerini gerçekleştirirken,

 • Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini karşılayan ürünleri tasarlamak,
 • Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek inovatif ürünler/çözümler üretmek,
 • Akaryakıt otomasyon sistemlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,
 • Bütün çalışanların katılımı ile planlı ve disiplinli çalışarak Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
 • Politikamızı güncel, global koşullar ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek, yeni fikir, öneri ve eleştirilerin teşvik edildiği ortamı sağlanmak,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek,

Olarak belirlenmiştir.

Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşebilecek kazaların ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesini, faaliyetlerin hem çalışanlarımız ve hem de çevremizdeki insanlar ve de çevre açısından tehlike içermeyecek noktaya getirilmesini hedeflemekteyiz. Bunun için de çalışmalarımız sırasında karşılaşabileceğimiz olumsuzlukların tanımlanıp bununla ilgili tüm önlemlerin alınarak riskin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tüm tehlikeler hesaplanıp risk analizleri yapılarak emniyetli çalışma, iş sağlığı, emniyet ve çevre güvenliği konularında uyulması gereken kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar, tüm ASİS çalışanları açısından uygulanıp sistemin sürekliği sağlanacaktır.

ASİS SEÇ-G Şartnamesinde, ASİS’in faaliyetlerinin sürdürülmesi esnasında uyulması gereken tüm kurallar belirlenmiştir. ASİS; SEÇ-G Şartnamesini; SEÇ-G politikalarını, hedeflerini ve taahhütlerini ortaya koyarak oluşturmuştur. Bu kurallara, tüm ASİS çalışanları, yetkili servisleri, bayilerin de uyması ve kuralları uygulaması gerekmektedir.

Asis, sürekli inovasyonu şirket kültürü olarak benimseyerek ve organizasyonel inovasyon politikaları izleyerek, inovasyon yapma kabiliyetini geliştirmek üzere gerekli altyapı çalışmalarında bulunmakta, yeni fikirleri gerek firma ve gerekse çalıştığı projeler için kazanıma dönüştürme konusunda gerekli inovasyon süreçlerine önem vermektedir.

Öğrenen, gelişen ve geliştirerek üreten bir organizasyon olan ASİS, tüm paydaşları ile inovasyon (yenilikçilik) odaklı çalışmaları yürütür, yürüttürür ve destekler.

İnovasyonun kaynakları; yeni icatlar, yeni teoriler, yeni kavramlar ya da eskiden beri var olan yöntemlerin geliştirilerek yeniden uygulanmasıdır.

ASİS’ in tüm yöneticileri inovasyon için gerekli ortamı sağlamak ve bölümündeki ilgili işleri koordine etmekten sorumludur.

Aynı şekilde tüm yöneticiler ve çalışanlar, etik kurallar çerçevesinde çalışma alanları ile ilgili bilgilere ulaşıp organizasyon içerisinde yayarak, kullanımını desteklemek yükümlüdür.

Böylece bilgilerin inovatif (yenilikçi) ürün, hizmet ve süreçlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin, TS EN ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin ve ISO 20000-1:2011 Hizmet Yönetim Sisteminin ana teması; ASİS OTOMASYON VE AKARYAKIT SİSTEMLERİ A.Ş.’de Akaryakıt ikmal ve depolama tesisleri ile akaryakıt istasyonları, inşaat, altyapı, tank, pompa ile karayolu, demiryolu, denizyolu, araçlarına ait otomasyon, taşıt tanıma, uydu takip, navigasyon, iletişim, elektrik/elektronik sistemleri ve bunlara ait çözümlerin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, yazılımı, montajı ile bakım ve satış sonrası hizmetlerin sağlanması hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ASİS OTOMASYON VE AKARYAKIT SİSTEMLERİ A.Ş’nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak; Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş. Muayene Kuruluşu, yetkin çalışanlar, ileri teknolojik donanım ve dokümante edilmiş süreçler ile yüksek kalitede muayene hizmeti sağlar. Bu hizmeti sunarken tarafsızlık, doğruluk, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine göre hareket eder.

 • TS EN ISO / IEC 17020 Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardına göre yapılan muayeneler hatasız, güvenebilir ve izlenebilir sonuçları garanti eder. Müşterinin istek ve beklentileri karşılanırken en üst düzeyde hizmet kalitesinden ödün verilmemesi esastır.
 • Muayene çalışmalarında görev alan personel ilgili standart gerekleri konusunda eğitim almış olup, sorumluluklarını ilgili standart kapsamındaki dokümantasyon ve muayene politikasına göre yerine getirir.
 • Ölçülebilir hedefler kapsamında tüm muayene süreçleri sürekli iyileştirme odaklı olarak takip edilir.

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.

Tüm Çerezleri Kabul Et

Kişisel verilerin korunma ve işlenme politikası web sitemizde yer almaktadır. Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.